Förening välkomnar behandlingsanstalt

HELSINGBORG. Föreningen Kriminellas revansch i samhället välkomnar beslutet att kriminalvårdsanstalten i Helsingborg blir en av sju anstalter i landet som skall bli behandlingsanstalt för intagna med narkotikaproblem.

Alla intagna ska där få möjlighet att genomgå behandling för att bli fria från missbruk och det tycker förening kriminellas revansch i samhället (KRIS) är bra.