Mångdubbelt fler teleavbrott i sommar

NORDÖSTRA SKÅNE. TeliaSonera har i sommar fått ta emot sju gånger fler felanmälningar jämfört med en vanlig sommar. Det gäller för det fasta telefonnätet i nordöstra Skåne och Småland.

De många felen beror till stor del på de provisoriska lagningarna som gjordes efter stormen i januari. Kablar ligger fortfarande oskyddade på marken och skadas till exempel av röjningsmaskiner som går fram genom skogen.

Till stor del är det samma kunder som drabbades av telefonavbrott efter stormen som har problem nu igen.

De många felen betyder också att väntetiden för att få telefonlinjen lagad blir längre än normalt. I Nordöstra Skåne är den för närvarande en vecka.