Norrviken blev inte kulturreservat

BÅSTAD. Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att inte inrätta Norrvikens trädgårdar vid Båstad som kulturreservat. Man säger att Norrvikens trädgårdar har ett högt kulturhistoriskt värde men ägare och brukare har ställt sig tveksamma till Norrviken som kulturreservat.

Det finns idag ett 20-tal kulturreservat i Sverige men än så länge inget i Skåne. Men avsikten är att skogsområdet Örnanäs vid Lönsboda ska bli skånes första under hösten.