Utbrändhet mycket vanligare hos kvinnor

SIMRISHAMN. Betydligt fler kvinnor än män drabbas av det vi kallar för utbrändhet. Och det beror till stor del på våra samhällsstrukturer.

Av dem som får någon av de 18 diagnoser som ryms inom det vi i dagligt tal kallar för utbrändhet, så är 70 % kvinnor, berättar Zita Tersman.
Också när gäller hur man hanterar stress finns det könsskillnader, menar hon.
Män är bättre på att agera ut sin stress och hitta orsaker utanför sig själva, medan kvinnor i större utsträckning lägger skulden på sig själva, vilket är skadligare.
En viktig faktor vid utbrändhet är om man i sitt arbete har höga krav men liten möjlighet att påverka arbetssituationen. Och den situationen sprids till allt fler yrkesgrupper i samhället.
Har man dessutom tidspress finns alla riksfaktorerna för att drabbas av utbrändhet där.
Zita Tersman tipsade också om den enskilt viktigast metoden att hantera stress är motion.