Bokning på nätet minskar arbetslöshet

NORDVÄSTRA SKÅNE. Genom ett bokningssystem på internet har man lyckats minska deltidsarbetslösheten inom vården i Båstad, Bjuv och Örkelljunga kommun. Tanken med projeket har varit att tillgodose arbetstagarnas önskemål bättre genom att visa lediga arbetspass i ett bokningssystem på internet.

I Bjuv lyckades man bäst med att minska deltidsarbetslösheten. Där minskade antalet deltidsarbetslösa med 81 procent om man räknar på de personer som ingått i projektet sedan det började i april 2004.

Men under projektets gång har det även anställts nya timvikarier som inte jobbar heltid.