Vinst för Nolato

TOREKOV. Plastkomponenttillverkaren Nolato med anläggningar i Torekov, Ängelholm, Kristianstad och Lönsboda redovisar en vinst efter finansnetto på 83 miljoner kronor för första halvåret 2005. Vinsten är något lägre än för samma period förra året.

Under första halvåret 2004 redovisade företaget en vinst på 88 miljoner kronor. Även omsättningen sjönk något under 2005. Den var 1108 miljoner kronor första halvåret i år jämfört med 1 204 miljoner kronor i fjol.

Nolato är underleverantör till bland annat fordons- och telekomindustrin.