Känsliga områden ska vattnas

HALLANDSÅS. När Banverket börjar sänka grundvattnet på Hallandsåsen för att fortsätta bygget av tunneln måste de ta hänsyn till vissa känsliga naturområden. Ett av områdena är Ledtorpet på norra sidan av åsen.

Enligt miljödomen måste Banverket skydda vissa naturområden som är känsliga för torka. Det handlar bland annat om att förbereda bevattning om det skulle behövas på grund av att grundvattennivåerna sjunker. Totalt rör det sig om mellan fem och tio olika områden som kan komma i fråga för bevattning under tunnelbyggets gång.
Liten risk för torka
Enligt Karl Holmström som är ekolog och rådgivare åt Banverket är risken för torka mycket liten.
- Då måste vi ha en långvarig och kraftig grundvattensänkning och en lång period av torka, säger han.