Sjöbo

Häst död efter att ha badat i Vombsjön

En häst har dött efter att ha badat i Vombsjön, och kommunen varnar nu för att låta djur dricka av insjövatten under sommaren

Hästen misstänks ha dött av cyanobakterier, som också kallas blågröna alger. Sjöbo kommun varnar därför från att låta hästar, hundar eller andra djur dricka av vatten från insjöar under sommaren. 

Kommunen skriver att de tar regelbundna prover för e-kolibakterier i vattnet i alla badsjöar, men prov tas inte på cyanobakterier.

Bakterierna är inte farliga för människor om man inte kan se dem med blotta ögat, så kallad algblomning.