Simrishamn

Forskaren om politik och sociala medier

5:30 min

Nils G Gustavsson forskar på sociala medier och politik.
– Extrema åsikter tar mer plats på internet, säger han.

Nils G Gustavsson forskar på institutionen för strategisk kommunikation på Lunds universitet och arbetar mycket med att kartlägga personer som inte bryr sig så mycket om politik.

– Det är en liten minoritet av människor som pratar politik på nätet. Majoriteten är ointresserade, säger han.

Just nu arbetar Nils med ett stort forskningsprojekt som rör unga svenskar och hur de påverkas av politiken i sociala medier.

– De unga som jag pratar med säger ofta att man blir någon annan på sociala medier och att man uttrycker sig annorlunda.

Han understryker också att det är lätt att får en snedvriden bild av hur politiska strömningar ser ut. Dels på grund av att man befinner sig helt eller delvis i en filterbubbla, det vill säga enbart tar del av likasinnades åsikter, men också för att omfattningen av de politiska budskapen på sociala medier inte speglar verkligheten alla gånger.

– Det sägs ofta att sociala medier inte har någon bäring på valresultat, men vi ser att det formar människors åsikter, säger han.

Ett annat projekt som Nils arbetar med rör flyktingkrisen 2015, där han jämför spontana initiativ i sociala medier, jämfört med de etablerade organisationernas.