Skåne

Ny lag har resulterat i nio skånska graviditeter

0:48 min

Ett drygt år efter den nya lagen om att även ensamstående kvinnor får hjälp med assisterad befruktning så ligger Skåne i täten med korta köer.

På många håll i landet så är köerna långa för ensamstående som vill ha hjälp med assisterad befruktning. Dagens Nyheter rapporterar om att man varken i Stockholms eller Västra Götaland ännu kunnat hjälpa en enda ensamstående kvinna. I Skåne ser det betydligt annorlunda ut. Här har regionen skjutit till pengar och hitintills har ungefär 40 kvinnor fått genomgå antingen inseminering eller provrörsbefruktning. Nio av dem har resulterat i graviditeter, det berättar Margareta Kitlinski som är sektionschef för Reproduktionsmeidcinskt centrum i Malmö (RMC).  

- Mig veterligen är vi det enda stället i Sverige som fått tilldelat resurser. Det har gjort att vi kan skapa behandlingar och graviditeter, säger hon.

Enligt Margareta Kitlinski har efterfrågan på hjälp varit stor ända sedan beslutet togs och det är fortsatt många som vill få möjlighet att bära ett barn.

- Vi får in ungefär 15-20 remisser i månaden, säger hon.

För henne är varje graviditet som kliniken kan hjälpa till med rolig och viktig, oavsett konstellation på föräldern eller föräldrarna. Men hon poängterar att det känns bra att ha möjlighet att hjälpa ensamstående inom den allmänna sjukvården.    

- Höginkomsttagare har möjlighet att söka sig till en privatklinik, där man får räkna med att det kostar cirka 15000 per behandling. Har man inte den ekonomiska möjligheten har man kanske inte möjlighet att uppnå den efterlängtade graviditeten, säger hon.