Skåne

Självinläggning gör vården bättre

3:56 min

I Skåne testas en metod där personer som lider av psykoser eller ätstörningar själva får välja när de behöver läggas in. Det har minskat antalet vårddagar.

– När behovet av tvång minskar blir vården bättre, säger Jimmy Trevett, ordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa.

Patienterna blir nöjdare av att själva få vara med och bestämma när de behöver hjälp och vilken typ av hjälp de behöver.

– Det skapar en trygghet när patienterna vet att de kan lägga in sig själv och bara den vetskapen kan göra att patienten inte behöver ligga inne och ta upp en sängplats.

Försöket i Skåne har pågått under två år och har lett till att antalet vårddagar har halverats. Både patienter och personal är nöjda med hur det har blivit.

– Jag tror att det här kommer att bli ett nytt sätt att jobba för alla psykiatriska diagnoser, säger Jimmy Trevett.

Varför har man inte gjort sånt här tidigare?

– Man har väl inte tänkt så långt.

Ungefär 3 000 personer i Sverige tvångsvårdas varje dag med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) men åtgärden är problematisk eftersom den innebär en kränkning både för patient och personal.

– Om patienten själv har bestämt blir det en annan relation mellan dem och den som ger vården men det är lättare att ingripa med tvång än att behöva diskutera det med patienten.

Det finns fall där tvång kanske blir nödvändigt oavsett vad patienten tycker, exempelvis i de fall där en person mår så dåligt att de funderar på att ta sitt eget liv.

– Då måste man hantera det.

Riksförbundet för social och mental hälsa har suttit med i den referensgrupp som drev fram det här försöket och de kommer också, tillsammans med personalen, trycka på för att försöket ska permanentas i alla landsting.