Osby

Publicerade sekretessbelagda uppgifter - anmäler sig själv

Efter att sekretessbelagda uppgifter publicerats på kommunens hemsida JO-anmäler Osby kommun sig själv.

Osby kommun anmäler händelsen till justitieombudsmannen, gör en egen lex Sarah-utredning och gör en anmälning till Inspektionen för vård och omsorg.

Det var under måndagen som visade det sig att en kallelse till ett sammanträde för Barn- och skolnämndens arbetsutskott innehöll sekretessbelagda uppgifter. Så fort misstaget upptäcktes plockades uppgifterna bort.

I ett pressmeddelande säger kommunchefen Petra Gummeson att dom beklagar det som hänt och att man ser allvarligt på händelsen.