Åstorp

Drabbad familj blir utan skadestånd

1:05 min

Det blir inget skadestånd till den drabbade familjen i Åstorp. Samtidigt har kommunen beslutat att inte skicka hemlig information med vanlig post.

Hemliga handlingar, som egentligen var adresserade till en av socialnämndens ledamöter i Åstorp, delades ut av Postnord till fel person. Kommunen har nu beslutat att inte betala något skadestånd till den drabbade familjen. Postnord betalar heller inget skadestånd.

Men en följd av händelsen blir samtidigt att kommunen beslutat att i fortsättningen inte skicka sekretessbelagda uppgifter med vanlig post.

– Alla handlingar som innehåller sekretess kommer vi att skicka till enskilda rekommenderat, säger Anita Månsson, som är verksamhetschef på socialförvaltningen i Åstorp.

De nya rutinerna innebär högre kostnader för kommunen.

– Även om andra myndigheter och kommuner skickar med vanlig post så känner vi att vi måste säkra den här hanteringen, säger Anita Månsson.