Sverige

Olika villkor för landets kulturfestivaler

2:18 min

Det råder olika ekonomiska villkor för landets kulturfestivaler. Medan Göteborgs kulturfestival har fått kraftigt minskade kommunala anslag ser det betydligt ljusare ut för både Stockholm och Malmö.

Stockholm kulturfestival, Göteborgs Kulturkalas och Malmöfestivalen bjuder alla tre på gratis kulturupplevelser i upp till en veckas tid, åtminstone för Malmös del som bjuder invånarna på festival i mindre än åtta dagar just nu. Vad det gäller Göteborgs Kulturkalas är budgeten i år däremot kraftigt bantad då de kommunala anslagen har minskat med drygt fyra och en halv miljon kronor (4.6) Verksamhetsledaren Tasso Stafilidis gick ut tidigt och kritiserade nerskärningarna.

– Det är ju självklart att jag är kritisk som ansvarig för verksamheten. Men den kritiken är ju just utifrån att vi hade så svårt att förstå orsaken till att det blev så, och i synnerhet också de konsekvenser som uppstod.   

Några av de konsekvenser som följde på det kommunala evenemangsbolaget Göteborg & CO:s beslut att krympa budgeten var att den konstnärliga ledaren för Göteborgs Kulturkalas, Mia Samuelsson, valde att lämna sin post. Och en annan programproducent sade upp sig. Vad det gäller utbudet har i år antalet scener krympt och Göteborgs Kulturkalas är en dag kortare i år än tidigare. Sett till den ekonomiska framtiden ligger den i Göteborg & CO:s händer, och den styrelse som består av lokala politiker.

 – Och vi behöver ju få ett beslut väldigt omgående, för vi har ju ett Europride och ett Westpride som ska genomföras samtidigt som kulturkalas i sex dagar nästa år. Så där behöver vi ett go från vår styrelse. Och förhoppningen är ju att vi kan genomföra en festival fram till det att det är dags att göra någonting annat.

Om vi då tittar ut på de andra kulturfestivalerna i våra större städer så ser det ekonomiska läget annorlunda ut. På den helt igenom kommunala Malmöfestivalen som arrangeras inom ramen för kommunens arrangemangsenhet har man blivit lovade ekonomiska medel för de kommande tre åren, och det två senaste åren har anslagen legat still på 17 miljoner i kommunalt stöd. Att jämföra med de 11,1 miljoner som Göteborgs kulturkalas fick av staden i år.
Och Stockholms kulturfestival, där även evenemanget We Are Atockholm ingår, fick 2015 en uppskrivning av sin budget med fem miljoner kronor. Vi hör Roger Ticoalu, evenemangschef på Stockholms stad.

– De signaler vi får från politiken är ju att man vill fortsätta att satsa, inte minst då när de tog ett tvärpolitiskt beslut att satsa på evenemang i staden så sent som i höstas. Så vi är glada. Vi är jätteglada faktiskt just nu.