Skåne

Ersättning för äggdonation kan halveras

Ersättningen för att donera ägg kan komma att halveras i Region Skåne. Det rödgröna styret vill följa SKL:s rekommendation om en ersättning på 5600 kronor.

Det rödgröna styret föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden på torsdag beslutar att följa Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, rekommendation om en ersättning på 5600 kronor till kvinnor som donerar ägg.

Region Skåne höjde 2012 ersättningen kraftigt från 3000 till 11000 kronor, vilket ledde till att antalet donatorer ökade, och att köerna därmed kortades till IVF-behandling med donerade ägg.

Den nya rekommendationen från SKL innebär att det är möjligt att få extra ersättning, om kvinnan har kostnader som överstiger 5600 kronor.