Eva Norberg - åklagare
1 av 4
Eva Norberg - åklagare. Foto: Dzenet Alisehovic/Sveriges Radio
Hovrätten i Malmö
2 av 4
Hovrätten i Malmö. Foto: Dzenet Alisehovic/Sveriges Radio
Hovrätten i Malmö
3 av 4
Foto: Dzenet Alisehovic/Sveriges Radio
Hovrätten i Malmö - entrén.
4 av 4
Hovrätten i Malmö. Foto: Dzenet Alisehovic/Sveriges Radio
Malmö

Spädbarnsfallet – första dagen i hovrätten avslutad

1:01 min

Efter en uppmärksammad rättegång friades föräldrarna av tingsrätten från misstankarna om grov misshandel och vållande till sin dotters död. I dag tas målet upp i hovrätten.
Följ rättegången i Malmö med reporter Dzenet Alisehovic.

Dzenet Alisehovic: Klockan 9 är tiden satt för att rättegången ska börja men den har ännu inte startat.

09:06, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu öppnades dörrarna och vi kunde gå in i salen.

09:08, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: En lång glasdörr skiljer åhörarstolarna, där jag är på plats, åt från platsen där de två föräldrarna sitter tillsammans med sina försvarsadvokater och där åklagarsidan sitter.

09:12, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu yrkar åklagare Eva Norberg på att hovrätten ska ändra tingsrättens dom och döma de båda föräldrarna till långa fängelsestraff för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

09:15, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det är bara pappan som ska dömas för aktiv misshandel, säger åklagaren. Mamman ska dömas på det så kallade garantansvaret.

09:15, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Pappans försvarsadvokat Niclas Larsson säger att hans klient inte känns vid anklagelserna och de motsätter sig att hovrätten ska ändra tingsrättens friande dom.

09:16, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Mammans försvarsadvokat Torgny Dahlberg säger att också hans klient motsätter sig att tingsrätten ska ändra domen. Han vill att den friande domen ska kvarstå.

09:17, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Garantansvar innebär att man är skyldig att skydda någon, i det här fallet spädbarnet som avlidit. Åklagaren tycker att de båda föräldrarna brustit i sitt ansvar att skydda barnet.

09:19, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren ger en beskrivning av tiden innan dess att barnet avled. Föräldrarna har inte uppsökt vård när de sett att barnet mått dåligt och undanhållit väsentlig information om barnets skador, säger hon.

09:21, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu visas bilder från familjens hem på en stor skärm.

09:26, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagare Eva Norberg berättar om hur det gick till när de två föräldrarna träffades och hur deras liv sett ut fram tills att barnet föddes utifrån sitt perspektiv.

09:32, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu ska åklagaren presentera det som hon kallar en tidslinje över brotten.

09:35, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren berättar att hon bland annat kommer att visa bilder på spädbarnet under dagen och uppmanar rätten att titta noga på bilderna för att få en uppfattning om dotterns mående utifrån ansiktsuttryck och liknande.

09:40, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu går åklagaren igenom hur hon anser att dagarna sett ut precis efter att familjen kom hem med barnet från sjukhuset.

09:45, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren visar bilder från mammans telefon på den stora skärmen. De flesta föreställer spädbarnet under hennes allra första dagar i livet.

09:52, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu spelar åklagaren upp ett samtal där man hör hur föräldrarna tagit vårdkontakt efter ett av barnets skador. Det uppstår lite tekniska problem då och då och därför startas samtalet om några gånger.

10:02, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Under rättegångsdagarna som hölls i tingsrätten i somras så skiljde sig ju den medicinska uppfattningen hos läkarna som vittnade åt. Det är här åklagarsidan och försvaret har olika uppfattningar. Åklagaren menar att föräldrarna begått brott och orsakat spädbarnets död medan försvaret menar att barnets skador uppkommit av medicinska orsaker.

10:11, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det som händer är att åklagaren berättar om möten som man haft med vårdpersonal i samband med undersökningar av barnet. Dottern var knappt två veckor gammal vid tillfällena som åklagaren pratar om.

10:18, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren fortsätter att visa bilder på barnet där det som hon menar att rättsmedicin fastställt är ett blåmärke syns.

10:26, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Hittills har det alltså varit enbart åklagare Eva Norberg som gett sin sakframställan, det vill säga det som har kommit fram i förundersökningen.

10:30, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu blir det en femton minuters lång paus.

10:30, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Ska nämna också att precis innan pausen så framförde mammans försvarsadvokat Torgny Dahlberg ett önskemål. Mamman vill inte närvara under resten av rättegångsdagarna.

10:54, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren har inga synpunkter på mammans närvaro, sa hon innan pausens.

10:55, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu är pausen slut och rättegången fortsätter.

10:57, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Rätten har i pausen beslutat att mamman inte behöver vara med under resten av rättegångsdagarna, utom möjligen vid det tillfället som just nu är inlagt som den sista rättegångsdagen.

11:00, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Mamman har alltså nu fått gå. Anledningen till att hon inte vill vara med är för att det känns jobbigt för henne, berättar försvarsadvokat Torgny Dahlberg.

11:02, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu fortsätter åklagaren att redogöra för familjens tid hemma när spädbarnet fortfarande var vid liv.

11:04, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: I pausen gjorde jag en intervju med pappans försvarsadvokat Niclas Larsson om vad hans tankar är kring att målet tas upp i hovrätten och hur hans klient, pappan, mår. Den kommer strax att dyka upp på vår sajt.

11:09, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Medan åklagaren fortsätter att presentera tidslinjen, där föräldrarnas kontakt med bekanta bland annat tas upp, tittar alla åhörare som är på plats på skärmarna där bilder visas. Det har varit väldigt tyst bland åhörarna.

11:18, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren berättar nu om en del i bevisningen där hon anser att tingsrätten uppfattat och bedömt fel.

11:40, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det handlar om det som åklagaren tycker är mammans oro inför dotterns blåmärken.

11:41, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Kan också påminna dig som läser om att båda föräldrarna har nekat till brott ända sedan misstankarna riktades mot dem.

11:47, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu pratar åklagaren om skador som enligt hennes uppfattning varit tydliga men som föräldrarna inte sökt vård för.

11:51, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: När föräldrarna friades på alla punkter av Kristianstad tingsrätt så var rättens eniga beslut att åklagaren inte kunnat styrka, alltså bevisa, att skadorna som synts uppkommit av våld. Det kan finnas medicinska orsaker, bedömde man.

11:55, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Enligt rättsintyget avled flickan av en färsk hjärnblödning. Detta sas också i tingsrätten. Åklagare Eva Norberg tar upp det kort nu igen.

12:03, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu blir det lunchpaus och rättegången återupptas om en timme ungefär. Då kommer också liverapporteringen att fortsätta.

12:04, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu fick vi gå in i rättssalen igen.

13:27, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Också pappan har nu fått lämna salen, detta för att han är sjuk och har feber. Rätten ger honom tillstånd att lämna för dagen. Domaren säger också att hon ser att pappan inte mår bra.

13:30, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Däremot kommer han att vara med under de andra inplanerade dagarna. Inget annat har sagts i nuläget.

13:31, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren tar vid där hon slutade innan lunchpausen. Hon pratar om hur hon anser att föräldrarna reagerat på och hanterat barnets mående dagarna innan hon avled.

13:36, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu lyssnar vi på ett ljudklipp som ingår i bevisningen. Det är ett samtal där mamman kontaktat vårdupplysningen. Åklgadens åsikt är att man under samtalet undanhållit information om barnets mående.

13:46, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagarens åsikt, ska det förstås stå.

13:47, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu spelar åklagaren upp föräldrarnas samtal till 112 där man larmade om att spädbarnet slutat andas.

14:17, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagare Eva Norberg redogör alltså fortfarande för tidslinjen som hon pratat om under dagen och som leder fram till den lilla flickans död.

14:19, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åhörare och journalister fick lämna salen en stund eftersom rätten skulle titta på en sekretessbelagd bild. Nu är vi tillbaka i salen.

14:20, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Eva Norberg berättar om kvällen då läkare kunde konstatera att barnet avlidit på sjukhus och om hur föräldrarna greps i samband med detta.

14:23, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu blir det en liten paus och därefter ska åklagaren presentera det som hon kallar för skriftlig bevisning. Liverapporteringen fortsätter såklart efter pausen.

14:26, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Pausen är över och dörrarna till salen öppnas för att alla ska kunna ta plats.

14:54, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: I pausen intervjuade jag mammans försvarsadvokat Torgny Dahlberg. Det kan du höra mer om på vår sajt och i din radio.

14:55, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu visas det bilder på utdrag ur förlossningsjournalen som rör barnet.

14:59, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Också uppgifter som lämnats av sjukhuset i samband med att föräldrarna var där med spädbarnet visas. Uppgifterna berör barnets första dagar i livet och handlar om bland annat vikt och näring.

15:04, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Uppgifter ur journalerna som behandlar flickans död presenteras. Det är vårdpersonalens beskrivning av hur det gick till.

15:15, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det är inte lika många åhörare på plats nu. Första rättegångsdagen har hållit på sedan klockan 9 imorse.

15:19, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren hänvisar just nu till vetenskapliga artiklar som handlar om medicin, specifikt om skador som uppstår i samband med barnmisshandel.

15:26, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Och hon menar då att dessa vetenskapliga artiklar innehåller exempel som liknar spädbarnsfallet som tas upp i hovrätten idag.

15:28, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Väggarna i rättssalen går i beige och grått. Samtliga stolar är svarta med fyrkantigt ryggstöd och borden är vita. Rummet känns sterilt och rent. Fönstrena är övertäckta och därför är taklamporna och ljuset från skärmarna det som lyser upp salen.

15:34, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu pratar åklagaren om rättsmedicinska uttalanden som gjorts i samband med att barnet avled. Revbensbrott som var både färska och gamla fanns enligt en röntgenläkare. Detta har också konstaterats i tingsrätten.

15:38, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren skulle precis prata om obduktionsrapporten som handlar om flickan när domaren frågar om man inte ska vänta med det till nästa tillfälle för att inte behöva avbryta dagen mitt i rapporten.

15:41, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åklagaren håller med. –Den är ganska tung, säger Eva Norberg om obduktionsrapporten.

15:42, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu visas istället en skiss över en tidslinje som beskriver när man enligt rättsmedicinska uttalanden tror att vissa skador på flickan kan ha uppståt.

15:45, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nästa tillfälle för rättegång är nu på måndag. Då ska en fortsatt sakframställan framföras.

15:49, 8 November 2017

Dzenet Alisehovic: Därmed avslutar jag den här liverapporteringen! Tack för att du hängt med mig idag. Lyssna på vår sajt och i din radio för att höra intervjun med åklagare Eva Norberg som jag gjorde precis och också för att höra intervjuerna med dem andra inblandade. Tack för mig!

16:03, 8 November 2017

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista