Representanter från SD, S och M i Hässleholm
1 av 5
De rödgrönas budgetförslag röstades bort som motförslag till SD:s efter att SD och Folkets väl lagt sina röster på alliansens budget. På bild Ulf Berggren (SD), Lena Wallentheim (S) och Kenny Hansson (M).
Kommunfullmäktige i Hässleholm
2 av 5
Budgeten för 2018 på dagordningen i Hässleholms kommunfullmäktige. Foto: Dzenet Alisehovic/Sveriges Radio
Kaffepaus under kommunfullmäktige i Hässleholm.
3 av 5
Kaffepaus under kommunfullmäktige i Hässleholm. Foto: Dzenet Alisehovic/Sveriges Radio
Hässleholm - kommunfullmäktige
4 av 5
Debatt i Hässleholms kommunfullmäktige. Foto: Dzenet Alisehovic/Sveriges Radio
Kommunfullmäktige i Hässleholm
5 av 5
Kommunfullmäktige i Hässleholm. Foto: Dzenet Alisehovic/Sveriges Radio
Hässleholm

Klart: Alliansens budget ska styra Hässleholm

5:20 min

Efter många debatter i Hässleholm stod det klart att kommunfullmäktige antar alliansens budgetförslag. I budgetförslaget framgår bland annat att man vill få en ny gångtunnel vid viadukten i Hästveda och ta fram ett förslag på försäljning av kommunens fibersatsning. Nedan kan du ta del av liverapporteringen från kommunfullmäktige.

Dzenet Alisehovic: Snart ska kommunfullmäktige dra igång här på Kulturhuset i Hässleholm. Tiden är satt kl 9.00 och jag önskar dig varmt välkommen.

08:59, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Samtliga hälsas nu välkomna till dagens sammanträde och det blir ett kort upprop.

09:10, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Första punkten på dagordningen är ärendelistan, det vill säga frågor och interpellationer från ledamöterna.

09:14, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Den första frågan är till kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och handlar om när utlåning av burkini kommer att återinföras i kommunen.

09:17, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Burkiniutlåningen i Hässleholm kan du läsa mer om på vår sajt.

09:17, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Pär Palmgren (M) går upp i talarstolen och berättar att han inte kommer att bidra till någon utlåning av burkinis men den som vill är fri att använda burkini om man bekostar det själv.

09:18, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: De andra två frågorna ska besvaras nästa gång, beslutar man.

09:21, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu har man kommit till punkt fyra, som handlar om budgeten som ju är dagens stora fråga.

09:24, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu ska gruppledarna presentera respektive budgetförslag. Varje gruppledare får högst 10 minuter på sig.

09:26, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Först ut är gruppledaren Ulf Berggren (SD) som ska presentera Sverigedemokraternas budgetförslag.

09:27, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: – Äntligen står vi här med en budget från SD som huvudförslag, inleder Ulf Berggren sin presentation.

09:28, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Sverigedemokraternas budgetförslag har ju antagits som kommunstyrelsens förslag till budget vilket har fått stor uppmärksamhet.

09:29, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: SD:s budgetförslag handlar bland annat om mer pengar till skolorna, hemtjänsten och särskilt boende, ett nytt badhus som man ännu inte enats om placering kring och upprustning av den befintliga järnvägen. De vill också stoppa asyl- och anhöriginvandring i kommunen.

09:38, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Lena Wallentheim (S) går nu upp för att presentera Socialdemokraternas, Centerpartiets, Miljöpartiets och Vänsterpariets budgetförslag.

09:39, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Lena Wallentheim (S) presenterar att man bland annat vill renovera till exempel brandstationen i Bjärnum, Vanneberga skola, cykelvägar i kommunen och Magnarpskolonin. Man vill också skjuta till pengar till bättre scheman för vården och omsorgens verksamheter genom att minska helgtjänstgöringen och delade turer för att kunna rekrytera fler till vården.

09:47, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Pär Palmgren (M) ska nu presentera alliansens budget under tio minuter.

09:48, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Samtliga gruppledare för partierna kommer att presentera sitt budgetförslag, även de som har gemensamma förslag.

09:49, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Tryggheten behöver stärkas och därför vill man ha fler poliser som syns på gatorna. Integrationen är kanske den största uppgiften man har framför sig, säger Pär Palmgren (M). Han vill att man som asylsökande snabbare ska få ett beslut. Viadukten i Hästveda vill man också göra något åt då det just nu inte är trafiksäkert.

09:56, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Hans-Göran Hansson (MP) påbörjar sin presentation.

09:57, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: De rödgrönas framtidstro bygger på Hässleholms utveckling, säger Hans-Göran Hansson (MP). Däremot vill man inte bara lägga pengar på Hässleholm stad utan också de mindre orterna.

09:59, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Robin Gustavsson (KD) ska nu tala för alliansens budget.

10:02, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Robin Gustavsson (KD) pratar bland annat om pengar man vill satsa på att stärka ungas utbildning i kommunen. I KD tycker man att de viktigaste frågorna är omsorgstagarna och familjen, berättar han.

10:07, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Mats Sturesson (C) ska nu presentera fler delar ur den rödgröna budgeten.

10:08, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Man vill renovera tillagningskök runt om i kommunen, säger han. Fiberprojektet är viktigt - man måste kunna ha bredband i hela kommunen, det räcker inte att bara ha det i stadskärnan, säger Mats Sturesson (C).

10:11, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Eftersom varje gruppledare har tio minuter på sig att presentera sitt förslag hinner man förstås inte med att prata om allt som ingår i budgetförslagen.

10:13, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Satsningar för brandkåren ska göras både i Bjärnum och Sösdala. På sikt skulle det behövas ytterligare en ny brandstation i Hässleholm stad, säger han.

10:15, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: John Bruun (L) ska nu tala. Han börjar med att yrka på alliansens budget där ju L ingår.

10:15, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: John Bruun (L) tycker att det mesta är sagt om budgeten och därför säger han att han vill blicka tillbaka på mandatperioden som varit som präglats av bland annat tjurskallighet och sura miner. Inget parti är uteslutet ur detta, säger John Bruun (L).

10:18, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: – Hässleholm förtjänar bättre, säger John Bruun (L).

10:18, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Han säger också att det äntligen verkar som att det finns en majoritet för att bygga ett nytt badhus. Det spelar ingen roll var det ligger så länge man börjar bygga, säger John Bruun (L). Han avslutar med att säga att han ser ljust på framtiden trots allt och att Hässleholm kan bli ännu bättre framöver.

10:21, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu blir det en kort paus på tio minuter.

10:21, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu fortsätter det. Per-Åke Purk (V) intar talarstolen.

10:36, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Han inleder med att prata om uppdragen i de rödgrönas budget som ju Vänsterpartiet står bakom.

10:37, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Man vill att kommunen ska ingå i ett långsiktigt projekt där målet är att avskaffa fattigdom och minska miljöproblemen.

10:41, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Björn Widmark, gruppledare för Folkets Väl, får ordet.

10:45, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Folkets väl har ett eget förslag till budget.

10:46, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Folkets väl har bland annat gjort en arvodesänkning i sitt budgetförslag som innebär att tex kommunalråd och andra hade fått lägre lön om FV får bestämma.

10:47, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: FV vill inte ha ett nytt badhus utan renovera de gamla i kommunen. Detta ska 50 miljoner gå till.

10:54, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Björn Widmark (FV) drar över sin tid på tio minuter och pratar om ansvaret partiet vill ta för invånarna.

10:56, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu finns det tillfälle för att ge replik.

10:56, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Olika gruppledare för respektive parti har gått upp för att ge korta repliker på två minuter som svar på vad som sagts under budgetpresentationerna.

11:04, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Bland annat diskuterar man kring befolkningsprognosen som finns i de rödgrönas budget. Det handlar om att man räknat med att befolkningensantalet ska öka i kommunen och därför har högre siffror än övriga budgetförslag.

11:09, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Om du vill läsa mer om vad respektive budgetförslag handlar om i detalj så finns förslagen på Hässleholm kommuns hemsida.

11:11, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Medan replikerna kommer från olika politiker sitter de flesta i salen med blicken mot talarstolen. Andra tittar bland sina papper. Längst bak i salen, vid mig, sitter representater från olika medier.

11:23, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu ska man gå in på driftbudget och investeringsbudget för de olika nämnderna.

11:41, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det debatteras kring specifika saker som olika ledamöter sagt just nu.

11:50, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Bland annat om FV:s förslag till att sänka politikernas arvoden. Irene Nilsson (S) menar att FV:s budget inte är trovärdig eftersom FV räknat med arvodesäkningen i sitt budgetförslag. Men det vet man inte om man får igenom och därför kan man inte räkna så, menar hon.

11:52, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Lena Wallentheim (S) går hårt mot alliansen och ifrågasätter varför man, enligt henne, inte debatterar för sin egen budget.

12:02, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: – Eller är det ett spel bakom kulisserna inför omröstningen? Säger hon.

12:03, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu är det lunchpaus fram till 13.15.

12:41, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Pausen kommer att hålla på fram till halv två verkar det som.

13:18, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu återupptas förhandlingarna och närvaron ska justeras.

13:34, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Budgeten är fortfarande den aktuella frågan som man nu kommer att fortsätta prata kring.

13:36, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu är det byggnadsnämnden som diskuteras. Man ska gå igenom vilka investeringar som man vill göra i varje nämnd utifrån budgetförslagen.

13:47, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: På en av SD:s stolar har den före detta nazisten Bengt Rudbring tagit plats.

13:55, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu går man över till fritidsnämnden.

14:10, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: - Jag ser en enorm fara med besparingen som alliansen har lagt, säger Connie Asterman (S). Det handlar om drygt en miljon kronor som skulle kunna göra skillnad för fritids och föreningslivet i kommunen, menar hon.

14:17, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Lena Wallentheim (S) säger att det inte är ofta hon och Patrik Jönsson (M) är överens om någonting men när det kommer till Magnarpskolonin är man det.

14:21, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: - När vi tittar i budgeten har vi besparingar på olika områden. När det kommer till socialen har ni mindre än vi, och när det kommer till fritids har vi mindre än ni, säger Robin Gustavsson (KD).

14:23, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Man pratar alltså om den olika summan pengar alliansen respektive de rödgröna vill satsa i de olika nämnderna enligt budgetförslagen som presenterats. Just nu är det fritidsnämnden som diskuterats.

14:25, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Connie Asterman (S) berättar att hässleholmarna enligt nya uppgifter är väldigt nöjda med föreningslivutbudet i kommunen. - Vad händer med det nu om man ska göra besparingar? Säger hon.

14:28, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu är det kulturnämnden som är uppe på tapeten.

14:33, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Margreth Segerstein (M) pratar om Kulturhuset i Hässleholm och att det blir alltmer känt i olika kretsar men det behövs mer personal och upprustning för att underhålla Kulturhuset.

14:37, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: - Kommunen växer och därmed också kulturen. Det påverkar hela vår verksamhet. Då kan man se att SD:s budget inte tänker likadant och det påverkar framtiden för kulturen. I vår budget har vi lyssnat, säger Helena Malje (S).

14:39, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Helena Malje (S) kritiserar SD:s budget. Hon menar att det är konstigt att föreslå en sådan budget och samtidigt sitta i kulturnämnden.

14:41, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Pär Palmgren (M) berättar att man i kulturnämndens investeringsbudget vill göra ett tillägg på 2,5 miljoner för in- och utlastning vid Kulturhuset.

14:46, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Anna Wallentheim (S) tycker att man bäst bygger ett tryggt samhälle om kommunen har mötesplatser som finns till för alla. Hon tycker att det är viktigt att pengarna går till kulturnämnden för att visa att arbetet är viktigt och bör fortsätta.

14:50, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Anna Wallentheim (S) kritiserar också SD:s budgetförslag eftersom man inte vill skjuta till lika mycket pengar till kulturnämnden.

14:51, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det handlar om 500 000 kronor mindre som SD vill att kulturnämnden ska få.

14:52, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu pratar man om biblioteken i kommunen och huruvida det är stökigt där eller inte. SD:s Patrik Jönsson tycker det, andra från MP och S bland annat håller inte med.

14:59, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu blir det paus i en halvtimme.

14:59, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Sammanträdet fortsätter nu. Det är fortfarande kulturnämndens budget som är det aktuella ämnet.

15:38, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu går man över till nästa ämne, barn- och utbildningsnämnden.

15:46, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: - För fjärde året i rad lägger vi rödgröna fram den bästa budgeten för skolorna, säger Joachim Fors (S).

15:48, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Joachim Fors (S) kritiserar också SD:s förslag på budget för barn- och utbildningsnämnden.

15:50, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Patrik Jönsson (SD) menar att styret i Hässleholm har skiftat under tio år och ändå ligger kommunen under snittet i Skåne när det kommer till skolmaten och undervisningen på skolorna. - Jag är inte imponerad, tvärtom ger jag det underkänt, säger han.

16:00, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Just nu diskuteras möjligheterna för "nattis" i kommunen, barnpassning på obekväm tid.

16:07, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Kenny Hansson (M) menar att en privat aktör kan driva detta bättre än vad kommunen kan.

16:08, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Björn Widmark (FV) pratar igen om befolkningsökningen som de rödgröna räknar med i sin budget.

16:14, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Anna Wallentheim (S) berättar att hon vill ta upp något som ger henne "en klump i magen" - Sverigedemokraternas budget som kommunstyrelsen också föreslagit.

16:15, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Anna Wallentheim (S) säger att SD pratar om att "ta hand om varandra" men med tanke på budgeten de lagt för socialen och skolorna så är det tydligt att man inte pratar om alla människor.

16:17, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: - SD:s budget motverkar det vi alla pratar om, ökad trygghet, säger Anna Wallentheim (S).

16:18, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: SD:s Patrik Jönsson säger att man vill stänga portarna till Hässleholm och hjälpa folk på plats istället. Han säger också att det är "lätt att låtsas vara en godhetsapostel" och syftar då på Anna Wallentheim (S).

16:20, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: SD vill dra ner på de administrativa kostnaderna inom skolorna.

16:23, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Patrik Jönsson (SD) går hårt åt Joachim Fors (S) och säger att han brustit i sitt styre som ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

16:25, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: John Bruun (L) har ordet och säger att Anna Wallentheims (S) inlägg gjorde honom glad. Han menar också att enligt skollagen har alla barn rätt till samma stöd, man gör inte skillnad på någon. John Bruun (L) säger att det inte är denna församlings beslut att stoppa invandringen, utan riksdagens.

16:28, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Han säger också att han som lärare inte hade kunnat göra så som SD:s budget föreslår.

16:29, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Dolores Öhman (MP) går upp i talarstolen. Hon vill göra det tydligt att miljöpartiet säger sig frågande till SD:s budget. Det går inte att genomföra i praktiken, säger hon.

16:32, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu är det socialnämnden som ska diskuteras.

16:33, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Robin Gustavsson (KD) debatterar för att man ska göra en ökning i nämnden på fem miljoner för att göra det till en mer attrakiv arbetsplats.

16:37, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Björn Widmark (FV) intar talarstolen. Han har under dagen talat i totalt 46 minuter.

16:40, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Sven-Erik Andersson (C) menar att man satsat på skolan i de rödgrönas budget vilket gör att socialförvaltningens behov kanske blir mindre, även om det hade varit bra med en satsning på socialen.

16:44, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Björn Widmark (FV) kritiserar de rödgrönas budget för socialnämnden. - Hur tänkte ni?

16:49, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Socialnämnden är slutdiskuterad och man går på omsorgsnämnden.

16:56, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Solbritt Lindborg (MP) undrar om besparingarna som SD tänker sig gäller invandrarna som jobbar inom vården också. Hon undrar vem som ska ta hand om våra gamla om de försvinner.

17:08, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: - Om färre människor kommer behöver färre hjälp, jag behöver inte kommentera det mer än så, säger Patrik Jönsson (SD).

17:09, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Karin Axelsson (M) tycker att man ska samverka med Region Skåne och andra kommuner för att bäst hjälpa gamla och sjuka inom vård och omsorg.

17:12, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Anders Wallentheim (S) går upp för att berätta att det är bra stämning generellt i omsorgsnämnden där han själv ingår, men att det handlar om att ha rätt man på rätt plats. Han kritiserar FV:s uppfattning och jämför med de andras uppfattningar i nämnden.

17:16, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: - Det här var ett av de mest makabra inlägg jag hört, säger Björn Widmark (FV).

17:16, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Björn Widmark (FV) tycker också att om kritiserandet av enskilda ledamöter fortsätter så blir det en fråga för ordföranden.

17:18, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Lena Wallentheim (S) debatterar för de rödgrönas budget för vård och omsorg. Man tänker på alla som jobbar inom vården, menar hon, genom att bland annat dra ner på delade turer och helgarbete.

17:20, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: John Bruun (L) debatterar däremot för att alliansens budget tillåter nämnden att själva fördela pengarna och därför betyder det att pengarna kan användas till personalsatsningar.

17:23, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu blir det paus till 18.25.

17:40, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det är nu miljönämnden det ska debatteras kring.

18:27, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det är den sista nämnden som ska tas upp.

18:27, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Pär Palmgren, gruppledare för Moderaterna, har lämnat sammanträdet.

18:28, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det diskuteras nu kring besparningarna man vill göra inom miljönämnden enligt SD:s budget.

18:30, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det har diskuterats fram och tillbaka kring administrationskostnader. Agne Nilsson (C) har en ordningsfråga. Han menar att man diskuterar annat än miljönämnden.

18:39, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Därmed är debatten kring miljönämnden avslutad.

18:39, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu ska det handla om specifikationer till finansförvaltningen.

18:41, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det diskuteras kring de extra 37 miljonerna som de rödgröna räknat med i sitt budgetförslag. Detta för att man ser utvecklingspotential hos befolkningantalet i kommunen, enligt Mats Sturesson (C).

18:48, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Men Björn Widmark (FV) menar att det inte är trovärdigt att räkna så.

18:49, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Åhörarna som är här börjar se lite trötta ut. Kommunfullmäktige har trots allt varit igång sen klockan 9 imorse.

18:52, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Lena Wallentheim (S) förtydligar när hon får ordet att de rödgröna inte kommer att rösta på någon annan budget än sin egen.

18:53, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: - Snart går vi till omröstning och då får vi se vilka som står för sin budget och politiken man driver. Vi kommer inte att rösta på någon annan än våran, säger Lena Wallentheim (S).

18:55, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Efter den här punkten ska omröstningen börja. Då röstar man först fram en budget - de rödgrönas, restalliansens eller Folkets väls - som ställs mot kommunstyrelsens budgetförslag som ju är Sverigdemokraternas budgetförslag.

19:01, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Sedan röstar man mellan de två budgetförslagen om vilket som slutligen blir det som gäller.

19:01, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu går man till punkten som handlar om förslag till beslut.

19:03, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu kontrolleras närvaron.

19:04, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Kenny Hansson (M) yrkar på att man ska välja alliansens budgetförslag med ändringarna som tillkommit med dagen - det vill säga tillägget till kulturnämndens investeringsbudget.

19:08, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Nu ska sekreteraren läsa upp vilka som yrkat bifall till de olika förslagen.

19:10, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Kommunfullmäktiges ordförande (M) ställer nu förslagen mot varandra.

19:15, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: SD:s budgetförslag ska nu ställas mot antingen de rödgrönas eller restalliansens förslag.

19:17, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det krävs votering.

19:20, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Alliansens budget får 31 röster jämfört med de rödgrönas som får 30.

19:21, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Alliansens budgetförslag ska alltså vara motförslag till huvudförslaget på budget - det vill säga SD: förslag.

19:22, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Både SD och Folkets väl röstade på alliansens förslag.

19:23, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det blir alliansens budget som vinner mot Sverigedemokraternas.

19:23, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: 30 avstår från att rösta, 18 röstar för alliansen och 13 för SD:s budget. Därför vinner alliansen.

19:24, 27 November 2017

Dzenet Alisehovic: Det blev alltså alliansens budget som antogs i Hässleholm idag. Därmed avslutar jag denna liverapportering. Tack så mycket för att du varit med mig idag och om du vill veta mer om den politiska situationen i Hässleholm kan du hitta information kring det på vår sajt.

19:46, 27 November 2017

Partierna i Hässleholm

Alliansen består av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, har tillsammans 15 av 61 platser i kommunfullmäktige och styr i minoritet.
Centerpartiet ingår i det rödgröna blocket tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som sammanlagt har 30 platser.
Det tredje blocket består av Sverigedemokraterna och det lokala partiet Folkets väl, som tillsammans har 15 platser.
En ledamot har lämnat SD och är politisk vilde.
I kommunstyrelsen är oppositionskoalitionen S, V, MP och C i majoritet med 8 av 15 platser.

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista