Sverige

Polisen kraftsamlar inför valåret

2:49 min

Utöver den ordinarie verksamheten kommer polisen nästa år att jobba med att trygga säkerheten vid politiska torgmöten och demonstrationer.

Polismyndigheten står inför stora prioriteringar under nästa års valrörelse då de ordinarie arbetsuppgifterna ska skötas vid sidan om de ordnings- och säkerhetsuppgifter som kan komma att bli aktuella under nästa års torgmöten och demonstrationer, säger Stefan Hector polisens kommenderingschef för valåret 2018. 

– Valrörelsen 2018 är en utmaning bestående av flera delmängder. Västvärlden är mer polariserad 2018 än vad den var 2014, säger kommenderingschef Stefan Hector.

Polisens arbete under valåret kommer bland annat att handla om att ha uppsikt över olika extrema miljöer, rörelser som kan störa den demokratiska ordningen, samtidigt som polisens grunduppdrag av brottsbekämpning, ordning och säkerhet ska utföras.

Polisen räknar med att under valårets cirka 5 månader kommer det enbart i Stockholms län att hållas uppemot 60 000 valmöten på offentliga platser och som polisen ska ha kontroll över.

Och polisens nationella strategiska arbetsplanering är nu delvis klar, förklarar kommenderingschef Stefan Hector.

– Många av de miljöer, inhemska extremister som omfattar både vit makt och vänster autonoma, har en agenda eller ett arbetssätt eller metodik som gör att man bestämmer sig relativt sent. Så att idag göra en bedömning av hot och risk vid torgmöten är för tidigt. Men vi har en strategisk uppfattning om karaktären på valrörelsen på 2018.

Nu ska varje enskild polisregion inleda sina strategiska arbeten inför nästa år.

Polisen uppskattar att insatser med att bevaka valrörelsemöten kommer att börja i mitten på april. De insatser som kommer att kräva flest antal poliser uppskattas vara enskilda demonstrationer. Då det kan förekomma en del brottslighet i samband med dem, uppskattar kommenderingschef Stefan Hector.

– Vi har så många politiker som i enlighet med Brås undersökning utsätts för hot och trakasserier och även våld. Där kommer vi att behöva arbeta förebyggande. Men om vi bara ser till numerära så skulle jag vilja säga att det är demonstrationer och då i huvudsakligen i storstäderna som vi kommer att behöva mest resurser.

Under arbetet kring valåret, värderar polisen att det kan komma både hot mot enskilda politiker men också mot rikets säkerhet. Här har polisen en utmaning att värdera om hoten får konsekvenser, säger Stefan Hector. 

– Mängden hot som kommer in överstiger vida vad vi har möjlighet att ta hand om. Och vi måste vara effektiva med polismyndighetens resurser. Vilket gör att vi måste värdera det här efter det bästa av vår förmåga. Och också ha det modet att välja bort hot som vi inte bedömer troliga. För att kunna kraftsamla på de som vi ser allvarligt på, säger polisens kommenderingschef Stefan Hector.