Helge å

Högt vatten i Helge å – SMHI varnar för översvämningsrisk

0:36 min

Vattennivåerna ökar återigen i Helge å och nu går SMHI ut med en klass 1-varning.

Under julhelgen gick SMHI ut med klass 1-varning för höga vattenflöden av Helge å. De minskade något under mitten av förra veckan.

– Men nu ser de ut att ha ökat igen och kommer att göra närmaste dagarna, berättar Mats Andersson, meteorolog vid SMHI.

Klass 1-varningen gäller hela Skåne.

Kristianstads kommun håller numera dagligen koll på nivåerna i Helge å vid en rad mätstationer och genom ett prognosverktyg. Därifrån meddelas att vattnet är högt men att det i nuläget inte är alarmerande.

Vid Barbacka mätstation ligger vattennivån just nu på 1,63 meter över havet och enligt prognosen väntas nivåerna ligga kvar i det spannet. Vid 1,70 blir Tivoliparken översvämmad.

Redan tidigare i höstas vidtogs förebyggande åtgärder med att en rad dagvattenutlopp stängdes samt att luckan vid södra dämmet drogs upp för att hindra att vatten rinner in i kanalen.