Sverige

Vården maktlös inför internetdrogerna

1:31 min

Komplicerade knarkblandningar från internet gör att vården står maktlös. De vanliga medicinerna biter inte och vården tvingas söva ner patienter i över ett dygn. Överläkaren Per Persson har aldrig sett något liknande.

Användningen av internetdrogerna ökar i Sverige. I öppna forum diskuteras knarkkombinationer och internetdroger dagligen som enkelt går att beställa på nätet. Men det är svårt att veta vad som finns i försändelserna och det finns personer som tar stora risker. 

Under förra året fick överläkaren Per Persson in patienter som betett sig på ett sätt han aldrig tidigare sett under sitt 20-åriga yrkesliv. 

– Vi är vana vid att hantera patienter som tagit överdoser. Men det spelar ingen roll vad vi ger för mediciner, individen är skvatt galen ändå, säger han.

Vanligtvis används lugnande medel som Bensodiazepiner eller Neuroleptika för patienter som överdoserat. Det har aldrig varit ett problem att få medicinerna att bita säger Per Persson, även om personens liv inte alltid gått att rädda.

Men ett fåtal patienter under 2017 har kommit in akut med förgiftningar som Per Persson aldrig har sett tidigare. Då har medicinerna inte fungerat som de ska – och vården står maktlösa. 

Det enda vården kan göra när medicinerna inte biter och när patienten blir en potentiell fara för sitt eget eller andras liv är att söva ner personen i ett par dagar. 

– Alltså om man är fullständigt galen och kanske också aggressiv så utsätter man ju sig för allvarlig fara med risk för påverkan på både hjärta och hjärna. Och då kanske ändå en sövning är ganska humant, säger Per Persson.

Per Persson misstänker att internetdrogernas framfart gör att vården har svårt att hänga med och att preparat eller stora blandningar av preparat har orsakat de mystiska fallen under förra året. 

– Jag tycker att vi brukar kunna resonera med patienterna efteråt och få dem att förklara. Men ibland vet de inte ens själva vad de stoppat i sig, säger Per Persson.

Hur kan ni veta att det är internetdroger eller knarkblandningar detta handlar om? 

– Vi får åtminstone misstänka det. Eller så är det ett helt nytt enstaka preparat. När det är sådär riktigt besvärligt brukar det vara en kombination. Något som har krockat, säger han.

Max Wretman är överläkare på Giftinformationscentralen. Han säger att tillståndet Per Persson beskriver förekommit länge i Sverige på olika sätt. Men att vården tidigare vetat hur de ska behandla patienter som överdoserat de kända drogerna. De nya potenta internetdrogerna i nya kemiska varianter gör att tillstånden kan bli mer extrema än tidigare och patienterna blir svårbehandlade.

–  Det har blivit mycket svårare för vården när referenserna vi går efter inte alltid stämmer längre. Det är inte längre rena förgiftningar med kända substanser vi måste behandla, säger Max Wretman.

Per Persson säger att det kan vara svårt att ta reda på vad som orsakat patienternas tillstånd. Analyslabben känner inte till alla nya preparat och har flera droger blandats kan det vara svårt att veta vilken kombination som gjort att det slagit slint. Han säger att de alldeles för sällan skickar iväg prover för att ta reda på vad som funnits i kroppen på patienterna.

– I stundens hetta handlar det ju om att rädda liv. Då tänker man ju inte på det förrän efteråt. Men vi borde göra det oftare i Sverige för att hänga med och lära oss för framtiden, säger Per Persson. 

Även på ett av Sveriges största sjukhus, Karolinska i Solna, har de fått in patienter som överdoserat där det enda de kunnat göra är att söva ner patienter och vänta ut det kraftiga ruset.

– Jag förstår inte hur, inte minst yngre personer, vågar manipulera med sig själva på det sättet. Hur man vågar utsätta sin hjärna och kropp för potentiellt dödliga ting, säger Per Persson.