Åsikterna går isär om vindkraftpark utanför Åhus

2:39 min

När Kristianstad svängde och sa nej till högre vindkraftverk i Hanöbukten utanför Åhus kust var kommunstyrelsen oenig. Även i Åhus går åsikterna isär.

Det är Mark- och miljödomstolen i Växjö som ska avgöra framtiden för en vindkraftspark tolv kilometer utanför Åhus kust. Men Kristianstad får säga sitt och på onsdagen kom beslutet i oenighet från kommunstyrelsen. 

Kristianstad säger därmed nej till planerna från Taggen Vindpark AB på att höja kraftverkens höjd från 170 till 220 meter. Kommunen kräver också en ny miljökonsekvensbeskrivning och säger även nej till företagets ansökan om förlängd byggtid.

När vi åker till Åhus dagen efter beslutet i kommunstyrelsen, för att höra vad människor tycker om Vindkraftparken Taggen, visar det sig att åsikterna går isär.

– Jag tycker inte man ska satsa på den. Jag tror alternativet är bättre med solceller, säger Conny Andersson från Åhus.

– Jag tycker att man kan bygga den, eftersom den inte stör. Har man sagt ja en gång ska man hålla fast vid det, säger Leif Ramsted från Åhus.

– Vindkraftverk behövs men det viktiga är att vara klar över vad det för med sig. Det finns många aspekter men jag tycker nog att Taggen inte ska byggas, säger Viveca Fjelkner från Horna.