Sara nekades operation efter förlossningsskada

2:09 min

Allt fler kvinnor som fått rektusdiastas, alltså delade magmuskler efter en graviditet, vill få kirurgisk hjälp. Sara är en av de drabbade som nekats operation.

  • Sara säger att hon har turen att ha sparat ihop pengar så hon kan bekosta en operation själv. Men många gånger beror det på var i landet kvinnan bor eller vilken läkare de möter.
  • Idag saknas dessa riktlinjer vilket gör vården ojämlik över landet. En grupp specialister på området har sett över bristerna, och förmodligen är förslag till riktlinjer klart redan till våren.