Just nu

Ombyggnad

Bygget av nygammal kyrkogård igång

3:34 min

Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad håller på att anlägga en ny kyrkogård - kommunen invände med att staketet som kyrkan planerar att bygga skulle skapa stora trafikproblem.

  • Arbetet med att bygga om den gamla kyrkogården vid Heliga Trefaldighetskyrkan är i full gång, med uppgrävd jord och schaktmaskiner på plats.
  • Även arkeologer är på plats för att söka igenom marken och man har bland annat hittat ett stort antal gamla gravar.

"Egentligen så är det så att vi står på en befintlig kyrkogård, även om det inte har varit någon gravsättning här på ganska lång tid."

  • Men ombyggnaden av kyrkogården har inte varit helt problemfri - ett planerat staket som enligt kommunen kommer att vålla stora trafikproblem, gjorde att Svenska kyrkan och kommunen hamnade i kollisionskurs.

"Vi kommer att behöva få bygga om ytorna utanför stationen för avsevärda pengar och det är pengarna som kommuninvånarna i Kristianstad får stå för."