Granskningsrapport för stoppad sjukhusombyggnad försenas

Delar av miljardombyggnaden av sjukhuset i Helsingborg stoppades i våras, efter att man påträffade omfattande byggtekniska problem. En extern granskning av bygget tillsattes därefter - men den kommer att presenteras först efter sommaren.

  • I mitten av mars beslutade Region Skåne att stoppa ombyggnaden av delar av ombyggnaden av lasarettet i Helsingborg, efter omfattande byggtekniska problem och varningar från personalen om att patientsäkerheten riskerade att äventyras.
  • I samband med byggstoppet valde man även att starta en extern granskning av byggprojektet, för att kunna se vad som har gått snett i ombyggnaden av sjukhuset. Den granskningsrapporten skulle egentligen ha presenterats i början av juni, men nu visar det sig att den blir försenad och istället kommer att bli färdig först i slutet av augusti.
  • Det säger Stefan Lamme (M), ordförande i beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar till P4 Kristianstad. 
  • Kostnaden för ombyggnaden av sjukhuset i Helsingborg har budgeterats till 6,1 miljarder kronor och hittills har Region Skåne spenderat cirka två miljarder kronor på ombyggnadsarbetet.