Flaska med 150 år gammal avföring vållar debatt

6:10 min

Den här flaskan från 1853 innehåller avföring från en kolerapatient.
Ska den öppnas eller inte? Forskarna säger ja – museet är tveksamt.

Forskare hoppas att man genom att studera innehållet i flaskan ska lära sig mer om hur dagens epidemier uppstår.
Men flaskan som ingår i Köpenhamns medicinska museums samlingar är världsunik och på museet är man tveksamma till om det är en bra idé att öppna den.

Den vita lite trögflytande vätskan i botten av flaskan kallas risvatten, och det är det sista som kommer ut ur en kolerapatient berättar museiintendent Bente Vinge Pedersen.På den lilla flaskan sitter en gulnad etikett, skriven på svenska.

Varför det är skrivit på svenska vet man inte.

Det kan ha varit en svensk läkare, men kanske också en norrman som utbildats i Sveriges. Men provet kommer från Köpenhamn, det skvallrar årtalet 1853 om berättar Bente Vinge Pedersen

För i juni 1853 kom koleran till den då mycket tätbefolkade och smutsiga danska huvudstaden. När sjukdomen släppte sitt tag om Köpenhamn i oktober samma år hade 4700 av stadens cirka 130.000 invånare dött. Och i oktober 1853 så förseglade alltså en läkare flaskan med risvatten från en okänd patient. Den har varit orörd fram tills nu. Men det vill Peter Kjær Mackie Jensen, koleraforskare vid Köpenhamns universitet ändra på.

Det är först på senare år vi har fått upp ögonen för att sjukdomen kan spridas andra vägar än bara genom dricksvatten berättar Peter Kjær Mackie Jensen.

Till vardags forskar han på koleraepidemier i Bangladesh, och genom att studera kolerabakterien från 1853 så hoppas han kunna hitta fler pusselbitar som ska hjälpa till att förstå och bekämpa dagens utbrott.

Utbrottet i Köpenhamn var extremt väldokumenterat, och när vi gör modeller över hur smittan spreds genom staden ser vi att det troligtvis inte var via dricksvattnet säger Peter Kjær Mackie Jensen.

Peter och hans team har förberett sig i snart fem år på att få öppna flaskan och ett stort batteri av olika tester står redo.

Och en öppning av flaskan skulle också ge sjukdomen välbehövlig uppmärksamhet åt koleraforskning säger Peter Kjær Mackie Jensen.

Diarrésjukdomar är inte världens sexigaste ämne, men det är en sjukdom som kräver ungefär 100.000 liv varje år och nu kan vi söka medel till forskningen i Bangladesh säger han.

Men från museets sida är man fortfarande tveksamma. Objektet är medicinhistoriskt närmast världsunikt och riskerar att förstöras om man öppnar den förseglade flaskan

Bara de biologiska testerna är inte nog. Flaskan och innehållet ska i så fall belysas från alla möjliga vetenskapliga vinklar säger Bente Vinge Pedersen.

Objektet är unikt och vi ska inte chansa med det säger hon.

Och det finns ju också en risk och det faktisk inte är risvatten i flaskan.

Eller att objektet förstörs eller att det är något man glömmer att undersöka.

I så fall får jag nog fly till Sverige, jag skulle i all fall aldrig våga visa mig på universitetet mer säger Peter Kjær Mackie Jensen.

Det är alltså ännu inte beslutat om flaskan ska öppnas, men Peter Kjær Mackie Jensen tror det bli grönt ljus snart.

Jag tror som varje år att det blir nästa år säger han. Men hur skulle då 166 år gammal avföring, eller risvatten, då lukta? Tja lite fiskaktigt berättar Peter Kjær Mackie Jensen.

Men för er svenskar som är vana vid surströmming så är det ju ingenting.