Torekov

Torekovs invånare ska nu få säga sitt om byns framtid

1:46 min

Hur ska Torekov utvecklas i framtiden? Båstad kommun tar nu hjälp av Torekovsborna för att få svar på den frågan.

  • Båstad kommun ska ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. I det arbetet man nu valt att engagera invånarna i byn.
  • Tanken är att Torekovsborna under sommaren och hösten ska ta fram ett särskilt visionsdokument, där man själva får komma med idéer kring hur man vill att Torekov ska se ut i framtiden.

"Utmaningarna är att få fler att flytta till Torekov. Vi har sett under de senaste åren hur centrumkärnan har avfolkats vintertid, så vi är ganska få som bor i centrum idag."