Mineralbrytning

Gruvföretag överklagar miljöförbundets beslut

0:50 min

Scandivanadium överklagar miljöförbundets beslut att avvisa gruvföretagets anmälningar om att provborra efter vanadin i Tomelilla kommun, rapporterar Ystads Allehanda.

  • Politikerna i Ystad-Österlenregionens miljöförbund skickade i förra veckan vidare ärendet till länsstyrelsen då man vill ha prövat om provborrningarna borde vara tillståndspliktiga enligt miljöbalken och inte bara anmälningspliktiga.
  • Enligt Ystads Allehanda så kräver Scandivanadium i ett överklagande att länsstyrelsen upphäver beslutet, och skickar tillbaka ärendet för ett nytt beslut skyndsamt.
  • Scandivanadium förlitar sig bland annat på de undersökningstillstånd man redan fått, och menar att anmälningarna om miljöfarlig verksamhet inte på något vis omfattar en eventuell framtida utvinning av mineral eftersom det då behövs fler myndighetsbeslut.