Konsument

Stora säkerhetsbrister på lekland

1:59 min

Det är fortsatt stora brister i säkerheten på många av lekland för barn. Det visar en ny rapport från Konsumentverket.

Öppningar som barn kan komma igenom med kroppen men inte med huvudet och riskerar att bli hängande. Det är vanligt och vi har även fått in sådana anmälningar, eller där de fallit igenom helt, så att man kan få fallskador och landa från för hög höjd på hårt underlag. Det har vi hittat på alla ställen.

  • De senaste tio åren har antalet anmälningar till Konsumentverket om olyckor på lekland ökat. Redan 2011 bestämde Konsumentverket, som är ansvarig tillsynsmyndighet, sig för att kontrollera säkerheten på leklanden och såg då att det fanns allvarliga säkerhetsrisker med utrustningen och stor okunskap i branschen kring vilka krav och regler som gäller.
  • Nu har myndigheten gjort en uppföljning av kontrollen och har då kommit fram till att det fortfarande finns stora brister i säkerheten på samtliga av de som granskats.
  • En större granskning ska göras nästa år och myndigheten utesluter inte att stänga lekland om bristerna kvarstår.