Vatten

Skåne får bidrag till vattenåtgärder

0:38 min

Havs- och vattenmyndigheten satsar 45 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkra bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten bland annat i Skåne.

  • Områden som  har haft allvarligast problem med vattenbrist och torka de senaste åren eller områden där det kan förväntas bli problem i framtiden prioriteras, till exempel Skåne, när Havs- och vattenmyndigheten satsar 45 miljoner kronor.
  • Kommuner och kommunala VA-bolag kan söka bidrag hos länsstyrelsen för att till exempel investera i ny teknik eller andra åtgärder som tryggar tillgången till dricksvatten.
  • Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden uppmuntras.