Kvarka

Hästgård isolerad i Ängelholm

1:09 min

För att minska risken för smittspridning har en hästgård i Ängelholms kommun isolerats. Kvarka ger vanligtvis förkylningssymptom för djuret men kan ge allvarligare följder.

Kvarka skapar stor oro hos hästägare. För att minska det så kan man sätta upp bra vardagsrutiner.

  • På gården har ett 20-tal hästar smittats. 
  • Gården har isolerats.  
  • Smittan kan spridas genom kontakt mellan hästar. Men även från människa till häst om personen har rört ett smittat djur. 
  • Därför är personlig hygien, ren utrustning som inte lånas runt och rena kläder viktigt. 
  • I normalläget smittas inte människor av bakteriesjukdomen, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt.