Välfärd

Hundratals miljoner till Region Skåne – ungas psykiska hälsa i fokus

1:32 min

Region Skåne får stärkt bidrag på 280 miljoner i regeringens budget för 2020.

  • Barn och ungdomspsykiatrin är särskild prioriterad och får ett ett tillskott på 40 miljoner och 13 miljoner är öronmärkta till vidareutbildning av sjuksköterskor.
  • Vårdförbundet riktar dock kritik mot budgeten då man anser att det saknas en långsiktig plan för att möta framtida utmaningar.
  • Kristianstad kommun får 40 miljoner mer i statsbidrag varav omkring 10 miljoner är ska gå till att minska segregationen. Högskolan i Kristianstad får 730 fler utbildningsplatser.