Kullaberg

Ryter ifrån: Blir en våt filt över besöksnäringen

1:09 min

Peter Schölander (M) menar att Länsstyrelsens nya förslag för naturskydd på Kullaberg kommer drabba turistnäringen hårt.

Det kommer lägga en våt filt över besöksnäringen i Höganäs kommun. Och även alla de aktörer som finns och verkar på berget.

Men Länsstyrelsen har ju som främsta syfte att skydda de ekologiska värden. Är det inte viktigt att det prioriteras? 

– Jag tror folk är beredda att acceptera i fall man säger "Här ska vi vara försiktiga och ta en annan väg istället" och så vidare.