Världens barn

Barnkonvention blir svensk lag

5:37 min

Från årsskiftet blir barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att all offentlig verksamhet måste enligt lag ha ett barnrättsbaserat synsätt.

  • Insamlingen till Världens barn grundar sig i barnkonventionen och i den kan man läsa att hälsa, skola och trygghet för barn är en rättighet.
  • Både barnrättsorganisationen BRIS (Barnens rätt i samhället) och Barnombudsmannen är överens om att detta är viktigt och kommer betyda mycket för barns rättigheter i Sverige och i andra länder.