Nyanlända

Hemlös eller före i kön – helt olika beroende på kommun

2:15 min

Förstahandskontrakt eller hemlös? Allt beror på vilken kommun du hamnade i enligt bosättningslagen. Skillnaderna riskerar att omkullkasta bosättningslagens funktion, menar nu Länsstyrelsen Skåne.

Bosättningslagen infördes 2016 och innebar att kommuner fick ett visst antal nyanlända som de tvingades ordna bland annat boende till. Syftet var att fördela ansvaret för nyanlända jämnare mellan landets kommuner.

Men när man efter 24 månader inte längre får ersättning från staten för de nyanlända, har kommunerna valt att gå olika vägar. I Vellinge till exempel får man lämna ifrån sig sin etableringsbostad, medan i Helsingborg går andrahandskontraktet över till ett förstahandskontrakt.