Betor

Utställning i Ängelholm om kopplingen mellan sockerbetor och järnvägar

1:26 min

Hösten var tidigare högsäsong för sockerbetorna i Skåne och vägarna var fyllda av transporter till de många sockerbruken. I en utställning på järvägens museum i Ängelholm kan man nu få reda på
hur järnvägsutbyggnaden och sockerbetorna haft ett samband.

Sockerbetsodlingen tog fart på 1890-talet och flera sockerbruk byggdes i Skåne. Nu finns bara Örtofta sockerbruk kvar.

Det är kanske industrin som vi kan förklara just Skånes järnverksnät med och här är det sockerbetan som är huvudindustrin.