Pytteleden

Delade meningar om Pytteledens utformning

1:20 min

Föreningen Rädda Pyttebroområdet hävdar att politikerna i Ängelholm fattat beslut om trafikomläggningen på felaktiga grunder.

I materialet politikerna haft som bakgrund inför beslutet finns fotomontage på hur grönområdet runt Pytteleden kommer att se ut, men föreningen Rädda Pyttebroområdet menar att fotomontaget inte är trovärdigt utan ger intrycket av att vägen ser tre till fyra meter smalare ut än vad det är tänkt och att det ger ett lummigare intryck av grönområdet.

Tidigare i höstas röstade fullmäktige igenom det så kallade Ängelholmspaketet. Jim Brithen från Ängelholmspartiet däremot, menar att bilderna bara är en del av beslutsunderlaget.

Det har ju inte beslutats exakt hur något ska se ut, sådana här bilder, man får ta dem för vad det är.