Barnperspektiv

Stöd till barn med förälder i fängelse behövs på fler orter

1:55 min

Rätt stöd och möjligheten att få träffa andra i samma situation kan ibland vara avgörande för hur barn påverkas av att ha en frihetsberövad förälder.

  • Men den möjligheten finns inte för alla enligt BUFFF som är en nationell barnrättsorganisation som arbetar för och med barn när de har en förälder i häkte eller fängelse. Cecilia Lundgren på BUFFF i Skåne menar att de hade behövt finnas på fler ställen i landet för att fler barn ska kunna få den det stöd de behöver.
  • Nyligen hade BUFF Skåne möjligheten att vara ute med ett mobilt team då de besökte ungdomar där de bor.  Men även om det varit bra att Bufff haft möjligheten att kunna ta sig ut till barn som bor för långt bort för att kunna komma till BUFFFs samlingspunkter i Helsingborg och Malmö så menar Cecilia Lundgren att det är viktigt att det också finns samlingslokaler nära barn i hela Skåne.
  • Hon menar att det hade varit bra om de även hade kunnat finnas i till exempel Kristianstad eller Hässleholm så de kan täcka hela Skåne med samlingspunkter. Enligt Cecilia Lundgren är det ibland viktigare med det här stödet på mindre orter.