Skogsbruk

Klimatförändring oroar skogsägare

2:14 min

Många skogsägare oroar sig för att klimatförändringarna kommer att påverka deras skogar allt mer i framtiden, det visar årets Skogsbarometer. Fler planterar nu tall för att skydda sig och i södra Sverige är efterfrågan på tallplantor högre än någonsin.

En ökande andel skogsägare oroar sig för klimatförändringarna, visar den årliga Sifo-undersökning bland 750 skogsägare som kallas skogsbarometern, som beställts av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

I södra Sverige är efterfrågan på tallplantor nu högre på flera decennier, enligt Skogsägarorganisationen Södra. Försäljningen i år har gått upp med 20 procent, och väntas öka till nästa år.

– Vi är fantastiskt glada över att det äntligen har lossnat, för vi har försökt få upp tallandelen under flera års tid, säger Johan Jonsson, chef för Södras plantskolor.