Virtual reality

Virtuell natur – framtidens medicin för äldre

1:55 min

Under sex månader pågår ett forskningsprojekt på Vittlingens vårdboende i Malmö där åtta deltagare vandrar ut i virtuell natur flera gånger i veckan.

För första gången tittar forskare på hälsoeffekten av virtuella naturmiljöer hos äldre. Forskare vid Lunds universitet har byggt upp en virtuell ön som deltagarna kommer att befinna sig på två gånger i veckan i ett halvår framöver. Under projektets gång mäter forskarna bland annat deras sömn, hjärtaktivitet och kortisolnivåer.

– Om det har hälsoeffekter så blir det som att man kontinuerligt får medicin i form av en naturupplevelse och kanske kan dra ner på sin behovsmedicinering, säger Mattias Wallergård, forskare i interaktionsdesign vid Lunds tekniska högskola.