Trafik

Slutbyggt på riksväg 15 – för tillfället

3:09 min

Under måndagen slutbesiktigades bygget på riksväg 15 som pågått under nästan ett år genom Olofström.

  • Riksväg 15 är ett viktigt transportstråk genom södra Sverige som sträcker sig från Halmstad till Karlshamn via Olofström.
  • Och just genom Olofström så har det pågått vägarbete sedan januari i år, där man bland annat asfalterat om, smalnat av vägen och byggt två cirkulationsplatser.
  • Nästa steg på riksväg 15 väntas vara att det mitträcke som man nu byggt på delar av vägen ska byggas ut och täcka hela sträckan.