Infrastruktur

Nu startar Båstads stora infrastruktursatsning

2:04 min

Rondell och upphöjda cykelbanor kommer till sommaren finnas på en av Båstads mest trafikerade gator. Men tills dess är framkomligheten begränsad.

Framförallt kommer det hjälpa till att jämna ut trafikflödet. Egentligen är detta ett trafiksäkerhetsprojekt för fotgängare och cyklister. På sikt hoppas vi att trafikmängden i byn minskar under sommaren.