Integration

Så ska barn som hålls hemma komma till förskolan

1:59 min

Vissa barn börjar förskoleklass utan att kunna svenska. I Landskrona arbetar kommunen nu aktivt för att förebygga utanförskap redan från livets början.

Landskrona stad har börjat knacka dörr hos småbarnsföräldrar som håller sina barn hemma från förskolan. Målet är att nå barn i utanförskapsområden som annars riskerar att få det svårt att integreras i samhället.

Att få barnen att börja förskola kan även leda till att man får ut föräldern, som varit hemma, i arbetslivet eller studier.

Skolgång innan förskoleklass är frivillig.