Varsel

Personal på Migrationsverket i Skåne riskerar att sägas upp

0:59 min

Över 20 medarbetare på Migrationsverket i Skåne riskerar att bli uppsagda.

– Vi har klarat oss lindrigt, säger Kent Helgesson, ordförande för sektion syd på fackförbundet ST.

I och med att antalet asylsökande till Sverige har minskat krymper Migrationsverket sin organisation.

I jämförelse med Stockholm, där varslet rör runt 100 personer, har Skåne klarat sig bra, anser Kent Helgesson på fackförbundet ST.

De yrkesgrupper som berörs i Skåne är, enligt Helgesson, enhetschefer, teamledare samt ekonomi- och  personalassistenter.