Konsument

Kommunalt matsvinn kartlagt

2:04 min

Varje år slängs i genomsnitt tio kilo mat per elev från tallriken och vid servering i samband med skollunchen.

  •  För första gången har en nationell kartläggning gjorts av matsvinnet i kommunala skolor, förskolor och äldreboenden.
  • Det är Livsmedelsverket som har skickat ut frågor till landets samtliga kommuner om hur mycket mat som slängs vid bland annat tillagningen, servering samt direkt från tallriken vid en lunchmåltid.
  • Varje år slängs i genomsnitt tio kilo mat per elev från tallriken och vid servering i samband med skollunchen. Syftet med kartläggningen har varit att få en bild av matsvinnet för att kunna se hur Sverige ska arbeta mot det globala FN:målet att halvera matsvinnet till 2030.