omdebatterade planer

Notan för väg 19:s ombyggnad – nästan en halv miljard

0:38 min
  • Väg 19 mellan Bjärlöv och Broby kan nu byggas om och projektet beräknas kosta  412 miljoner kronor.
  •  Trafikverket har nu fastställt vägplanen. På en del av den här sträckan, mellan Bjärlöv och Hanaskog, så byggs en helt ny väg väster om den befintliga där den allra mesta av trafiken till och från Kristianstad norrifrån ska köra.
  • Den här frågan har stötts och blötts i många år - den första utredningen gjordes redan 1994, men nu är den planerade byggstarten satt till 2021 enligt beslutet. Till exempel kommer 140 fastigheter att få bullerskyddsåtgärder.