Vårdtagarna lurade på tid

ÖRKELLJUNGA. Undersköterskor och vårdbiträden i Örkelljunga hotar säga upp sig om resurserna inte blir bättre. I ett öppet brev hävdar de att vårdtagarna luras på tid, eftersom personalen inte räcker till.

Sjukfrånvaron är hög och det saknas ständigt personal.

I ett öppet brev till politiker och chefer i vård och omsorg i Örkelljunga kommun framför personalen i Hemtjänsten område 2 sina krav.

Brevet är undertecknat av tjugo anställda kvinnor, som tycker att de bedrar vårdtagarna på den tid som beviljats.

Den ständiga tidsbristen gör att de inte hinner utföra något kvalificierat arbete.