Färre tandregleringar ska göras

SKÅNE. Flera tusen skånska föräldrar får i framtiden betala barnens tandställning själva, en kostnad på över 20.000 kronor per barn. Enligt tandvårdsnämndens ordförande Monika Lundgren görs för många tandregleringar och antalet ska minskas med cirka 2.000 om året.

Idag är det stora variationer när det gäller hur många som får tandreglering, bekostad av Region Skåne.

I Hörby får vart annat barn en tandställning, i Perstorp bara vart fjärde.