Inget jultillskott för utsatta familjer

TOMELILLA. I Tomelilla kommun får de mest ekonomiskt utsatta familjerna inte del av det höjda barnbidraget som betalas ut i december. Det som annars skulle ha varit en välkommen julklappspeng äts upp av sänkt socialbidrag för de familjer som har det.

Många andra kommuner i Skåne väljer att inte räkna barnbidragshöjningen från oktober till december som extra inkomst och på så sätt påverkas inte nivån på deras socialbidrag.