- Enskilda händelser speglar inte kulturen

KRISTIANSTAD. Migrationsverket ska införa ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med etiken och bemötandet av asylsökanden inom verket. Bland annat ska en händelse då en avvisning vid enheten i Kristianstad firades med tårta ska utredas.

Mikael Ribbenvik som är biträdande verksamhetschef på Migrationsverket träffade idag personalen i Kristianstad.

Han tycker inte att den senaste tidens händelser visar på en snedvriden syn hos personalen.