Samarbete om miljö och hälsa

ÖSTERLEN. I framtiden kan Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad få en gemensam organisation för miljö- och hälsoskydd.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté beslöt på årets sista möte att titta på hur en gemensam funktion för miljö- och hälsoskydd skulle kunna se ut.

Det blir kommuncheferna som tittar på frågan och de har fram till maj på sig att komma med ett förslag.